Sławomir Marczewski

Sławomir Marczewski

Radny I, II, III i IV kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 2 obejmującego powiaty: konecki, skarżyski i starachowicki z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Urodził się 1 stycznia 1950 r. w Skarżysku- Kamiennej. Z wykształcenia jest lekarzem medycyny.