Sandomierskie Muzeum Ze Wsparciem Ministerstwa (19)

Sandomierskie Muzeum ze wsparciem Ministerstwa

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu będzie współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Umowę w tym zakresie podpisali 11 grudnia na Zamku Królewskim w Sandomierzu wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz przedstawiciele powiatu sandomierskiego i miasta Sandomierz.

Od 1 stycznia 2020 roku Muzeum Okręgowe w Sandomierzu będzie współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz trzy samorządy: województwo świętokrzyskie, powiat sandomierski i miasto Sandomierz. Wsparcie ministerstwa, przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji od pozostałych jednostek współprowadzących placówkę, umożliwi dwukrotne zwiększenie jej budżetu do kwoty 2 milionów złotych rocznie.
W uroczystym podpisaniu umów wzięli udział parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej: Krzysztof Lipiec i Marek Kwitek, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś, członek Zarządu Województwa Marek Jońca, dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Dominik Płaza oraz przedstawiciele instytucji kultury z regionu.