Sandomierskie Muzeum Ze Wsparciem Ministerstwa (19)

Sandomierskie muzeum ze wsparciem ministerstwa

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu będzie współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – Instytucja wchodzi do elity polskich muzeów – mówił podczas uroczystego podpisania umów w tym zakresie, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Dokument sygnowali także przedstawiciele samorządów współprowadzących placówkę: marszałek województwa Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik, starosta sandomierski Marcin Piwnik oraz burmistrz Sandomierza Marcin Marzec.

– To muzeum zasłużyło na wsparcie ministerstwa. Jest to instytucja o bardzo wysokiej jakości pracy oraz olbrzymim potencjale oddziaływania, także ponadregionalnego, między innymi ze względu na miasto Sandomierz, które jest perłą polskiego dziedzictwa kulturowego – podkreślił minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Wicepremier dodał, że placówka dołącza do elity polskich muzeów, w której są między innymi Wawel, rezydencje królewskie (Łazienki, Wilanów, Zamek Królewski) oraz muzea narodowe w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku.

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu będzie współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz trzy samorządy: województwo świętokrzyskie, powiat sandomierski oraz miasto Sandomierz od 1 stycznia 2020 roku. – 27 marca 2019 roku minister kultury i dziedzictwa narodowego skierował do samorządów, prowadzących muzeum pismo z propozycją współprowadzenia placówki. Dziękuję wszystkim partnerom za kontynuowanie tego niezwykłego dzieła, jakim jest muzeum w Sandomierzu – zaznaczył marszałek Andrzej Bętkowski.

Wsparcie ministerstwa, przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji od pozostałych jednostek współprowadzących placówkę, umożliwi zwiększenie jej budżetu  do kwoty 2 milionów złotych rocznie. Resort kultury przekaże 600 tysięcy złotych, gmina Sandomierz 700 tysięcy złotych, a województwo i powiat po 350 tysięcy złotych.

Wsparcie finansowe to jednak nie jedyna korzyści z zawartej umowy. – Placówka będzie mogła otrzymywać  dotacje celowe oraz wsparcie inwestycyjne, bezpośrednio ze środków budżetowych. Pan dyrektor będzie miał okazję wymieniać doświadczenia oraz uczyć się od tych większych, potężnych instytucji muzealnych, co zdynamizuje funkcjonowanie sandomierskiego zamku i muzeum – tłumaczy wicepremier Piotr Gliński.

Uroczyste podpisanie umów odbyło się 11 grudnia na Zamku Królewskim w Sandomierzu – siedzibie muzeum. Wzięli w nim udział parlamentarzyści ziemi świętokrzyskiej: Krzysztof Lipiec i Marek Kwitek, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś, członek Zarządu Województwa Marek Jońca, dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Dominik Płaza oraz przedstawiciele instytucji kultury z regionu.

Lokalizacja