Przykładowy Zabytek

Zabytek Zadbany 2020

Narodowy Instytut Dziedzictwa informuje o rozpoczęciu edycji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany 2020”. Skierowany jest on do tych właścicieli obiektów zabytkowych, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania.


Konkurs ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad przedsięwzięciem, w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.
Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Procedury konkursowe prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Termin składania wniosków to 31 stycznia 2020 r., a szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa www.nid.pl (w zakładce „Dla właścicieli i zarządców” / „Zabytek Zadbany”).