Laboratorium Wirusologii Molekularnej W Świętokrzyskim Centrum Onkologii W Kielcach

ŚCO uruchomiło własne laboratorium do wykrywania zakażeń SARS-CoV-2

Laboratorium Wirusologii Molekularnej do wykrywania zakażenia SARS Cov-2 metodą RT-qPCR uruchomiono w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Jako pierwsi na badanie molekularne w kierunku wykrywania koronawirusa zostali skierowani pacjenci, którzy mają rozpocząć leczenie chemioterapią. Placówka otrzymała na ten cel ponad 1,5 mln zł wsparcia z funduszy unijnych.

Laboratorium działa w strukturach Zakładu Diagnostyki Molekularnej ŚCO, którym kieruje dr hab. n. med. Artur Kowalik, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Wykonywane są w nim testy molekularne (genetyczne) na obecność wirusa SARS CoV-2, rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Są oparte na metodzie reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym (qRT-PCR) i obecnie są jedyną metodą pozwalającą na stwierdzenie bezpośredniej obecności wirusa SARS-CoV-2 w badanym materiale biologicznym.

Badania molekularne są również kluczowe w monitorowaniu przebiegu zakażenia i potwierdzeniu wyleczenia pacjenta z COVID-19. Materiał do badania jest pobierany z górnych (jama nosowo-gardłowa lub jednocześnie gardło i nos, z użyciem specjalnego zestawu wymazówek) lub dolnych dróg oddechowych (plwocina albo wydzielina z płuc podczas bronchoskopii). Jak informuje dr hab. n. med. Artur Kowalik, kierownik Zakładu Diagnostyki Molekularnej ŚCO, dzienna przepustowość Laboratorium Wirusologii Molekularnej wynosi na razie 40 badań dziennie, ponieważ procedura jest wieloetapowa i czas od pobrania próbki do uzyskania wyniku może przekraczać 6 godzin. Przepustowość będzie systematycznie wzrastać wraz z dostarczeniem całego sprzętu. Aby zminimalizować ryzyko zakażenia i zapewnić bezpieczne prowadzenie leczenia dla chorych onkologicznie, laboratorium będzie pracować na potrzeby pacjentów i personelu Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz położonego w tym samym budynku Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii (WSzZ).

Jako pierwsi na badanie molekularne na obecność wirusa SARS-CoV-2 zostali skierowani pacjenci, którzy mają rozpocząć leczenie chemioterapią. W maju rozpoczną się również sukcesywnie badania personelu medycznego ŚCO.

Na potrzeby Laboratorium Wirusologii Molekularnej zaadaptowane zostały osobne pomieszczenia, wyposażone w system śluz oraz urządzeń filtrujących i dezynfekujących powietrze w pracy ciągłej. Laboratorium zostało wyposażone także w komory laminarne i system zabezpieczeń, pozwalający na pracę z materiałem zakaźnym (aerozolem). Jest to pierwsze tej klasy bezpieczeństwa laboratorium w naszym regionie.

Na uruchomienie laboratorium wirusologii placówka, jako partner w ramach rozszerzenia projektu pn. “Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, otrzymała 1 mln 552 tys. zł ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 z działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.

Galeria zdjęć