Spotkanie Dotyczące Organizacji Konkursu Wiedzy O Ziemi świętokrzyskiej (6)

Sejmik Młodzieżowy zainicjował Konkurs wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej

Rozbudzenie zainteresowań historią, tradycjami i walorami turystycznymi regionu oraz promowanie wiedzy o samorządzie terytorialnym – to najważniejsze cele Konkursu wiedzy o Ziemi Świętokrzyskiej dla szkół ponadpodstawowych. Jego organizatorem będzie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, ale propozycja wyszła od radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.


Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Dziś z przedstawicielami Młodzieżowego Sejmiku na temat organizacji konkursu rozmawiali m. in. Marta Solińska-Pela, dyrektor Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, a także Piotr Kisiel, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Julia Pająk oraz radni Jakub Szostek i Katarzyna Wojdan, ustalono, że dwuosobowe szkolne drużyny będzie można zgłaszać do 10 marca 2020 r., a eliminacje i finał konkursu zaplanowano na kwiecień 2020 r.

Młodzi radni o organizacji konkursu będą jeszcze dyskutować podczas najbliższej sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która odbędzie się 4 lutego w Filharmonii Świętokrzyskiej. Młodzieżowy Sejmik wskaże również swojego przedstawiciela do komisji konkursowej. Szczegóły dotyczące konkursu będą dostępne po jego ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Galeria zdjęć