Img 1942

Sejmik VI Kadencji obradował po raz pierwszy, wybrano przewodniczącego i marszałka

Filharmonia Świętokrzyska gościła radnych VI kadencji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas ich pierwszych obrad. Ślubowanie złożyło podczas nich wszystkich 30 radnych, a przewodniczącym Sejmiku wybrany został Andrzej Pruś. Marszałkiem województwa wybrano Andrzeja Bętkowskiego, a wicemarszałkiem Renatę Janik.

Obrady otworzył tradycyjnie najstarszy radny nowego Sejmiku, Mieczysław Sas.

-Gratuluję Państwu zaufania, jakim mieszkańcy województwa obdarzyli nas jako radnych VI kadencji Sejmiku Województwa – mówił Mieczysław Sas, witając radnych i gości przybyłych na pierwszą Sesję Sejmiku nowej kadencji.

Następnie głos zabrał Jan Klocek, Komisarz Wyborczy w Kielcach. – Gratuluję radnym wybranym do Sejmiku naszego województwa i wyrażam przekonanie, że państwo nominowani przez różne komitety, dla dobra wspólnego będą pracować dla dobra województwa, udowadniając, że zasługują na ten mandat – mówił Jan Klocek.

Przedstawione zostały wyniki wyborów z dnia 21 października 2018 roku. W wyniku głosowania poszczególne komitety uzyskały następującą liczbę mandatów w 30-osobowym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 16
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe – 9
Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska – 3
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem – 1
Komitet Wyborczy Wyborców Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty – 1

Radnymi zostali:
Grzegorz Banaś (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
Arkadiusz Bąk (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
Agata Binkowska (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
Marek Bogusławski (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
Agnieszka Buras (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
Grzegorz Gałuszka (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
Maciej Gawin (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
Mieczysław Gębski (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
Sławomir Gierada (Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
Mariusz Gosek (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
Renata Janik (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
Adam Jarubas (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
Marek Jońca (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
Artur Konarski (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
Janusz Koza (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
Paweł Krakowiak (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
Jan Maćkowiak (Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
Henryk Milcarz (Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem)
Danuta Papaj (Komitet Wyborczy Wyborców Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty)
Andrzej Pruś (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
Mieczysław Sas (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
Marek Strzała (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
Andrzej Swajda (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
Grigor Szaginian (Koalicyjny Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
Elżbieta Śreniawska (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
Jolanta Tyjas (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
Leszek Wawrzyła (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)
Waldemar Wrona (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
Magdalena Zieleń (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość)
Piotr Żołądek (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe)

Radni złożyli następnie ślubowanie. Sekretarzami obrad zostali Grzegorz Banaś i Arkadiusz Bąk. Porządek obrad Sesji został rozszerzony o wybór marszałka województwa świętokrzyskiego oraz członków zarządu województwa. Pierwszym punktem obrad było jednak wybranie przewodniczącego Sejmiku Województwa. Został nim, wybrany po głosowaniu tajnym, Andrzej Pruś, który uzyskał 17 z 29 ważnie oddanych głosów.

Andrzej Pruś urodził się 20 marca 1967 roku w Iłży. Mieszka w Starachowicach. Studiował na Wydziale Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Pracuje jako doradca wojewody świętokrzyskiego. Jest sekretarzem świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości i radnym sejmiku województwa świętokrzyskiego. Przez większość minionej kadencji pełnił w nim funkcję wiceprzewodniczącego. W wyborach 21 października ponownie został radnym sejmiku zdobywając 8 955 głosów w okręgu obejmującym powiaty północy regionu.

– Dziękuję tym wszystkim mieszkańcom województwa świętokrzyskiego, dzięki którym jesteśmy tu dziś jako radni. Dziękujemy im za to, że są pełni troski o Ziemię Świętokrzyską i oddali swój głos w wyborach. Dziękuję za zaufanie i jako przewodniczący Sejmiku deklaruję, że chcę być przewodniczącym wszystkich radnych, którzy tu zasiadają. Będę dokładał wszelkich starań, by Sejmik sprawnie funkcjonował. Proszę abyśmy, przy wszystkich różnicach, starali się iść razem w jedną stronę. Liczę na to, że przykładem poprzedniej kadencji, wspieranie dobrych rozwiązań będzie troską wszystkich radnych. Jeszcze raz dziękuję i obiecuję ciężką pracę – mówił tuż po swoim wyborze Andrzej Pruś, nowy przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Img
Przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś

 

Wiceprzewodniczącymi Sejmiku zostali Mieczysław Gębski, Marek Strzała i Henryk Milcarz.

Img 1843
Prezydium Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W głosowaniu tajnym radni Sejmiku zdecydowali, iż marszałkiem województwa świętokrzyskiego będzie Andrzej Bętkowski, który uzyskał 17 głosów. Na kandydaturę dotychczasowego marszałka, Adama Jarubasa, głosowało 13 radnych.

– Mieszkańcy powierzyli nam władzę i teraz ciąży na nas ogromna odpowiedzialność. Jesteśmy zobowiązani do ciężkiej pracy dla Świętokrzyskiego. Nie zmarnujemy żadnego dnia z najbliższych pięciu lat obecnej kadencji. Nasze działania zamierzamy oprzeć na 3 filarach – gospodarka, rodzina i bezpieczeństwo. Priorytetem będzie szybkie wydawanie środków unijnych, które muszą zasilać świętokrzyską gospodarkę. Chcemy uprościć procedury i wprowadzić zmiany w wydatkowaniu środków unijnych. Przed nami również nowe wyzwanie w postaci nowej perspektywy unijnej po 2020 roku. Nie zapomnimy o najważniejszych inwestycjach drogowych. Wspierać chcemy też rodziny. Chcemy zwiększyć liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach, a także zadbać o potrzeby seniorów. Trzeci filar naszego programu widzimy szeroko. Chcemy zlikwidować niebezpieczne miejsca na drogach lokalnych, zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły. Chcemy również zadbać o transport publiczny i wspierać średnie miasta. Świętokrzyskie jest obszarem, na którym często mamy do czynienia z klęskami żywiołowymi – powodziami czy suszami. Chcemy dołożyć starań, by realizowane były projekty zapobiegające ich skutkom – powiedział po swoim wyborze marszałek Andrzej Bętkowski.

Img
Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski

 

Andrzej Krzysztof Bętkowski urodził się 28 grudnia 1951r. w Skarżysku-Kamiennej. Ukończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z tytułem zawodowym magistra wychowania fizycznego, podyplomowe studia w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie (prawno-samorządowe) oraz na AWF w Poznaniu organizację i zarządzanie sportem. Prowadził również własną działalność gospodarczą. W latach 1999-2002 zajmował stanowisko starosty powiatu skarżyskiego, 2002-2006 – był radnym powiatu skarżyskiego, zaś w latach 2006-2007 radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Był posłem na Sejm VI i VII kadencji, od 2015r. pełnił funkcję wicewojewody świętokrzyskiego.

Wicemarszałkiem województwa świętokrzyskiego została Renata Janik. Na członków Zarządu Województwa, Sejmik wskazał Marka Bogusławskiego, Marka Jońcę oraz Mariusza Goska.

 9456
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

 

Kolejna sesja Sejmiku planowana jest 30 listopada.

Lokalizacja