Prezydium Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Za Stołem Radni Andrzej Pruś, Marek Strzała, Paweł Krakowiak, Janusz Koza

Sejmik Województwa przyjął uchwały o pomocy dla uchodźców z Ukrainy i mieszkańców obwodu winnickiego

W poniedziałek, 28 marca br., w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej odbyła się sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, prowadzona przez przewodniczącego Andrzeja Prusia. Radni przegłosowali uchwały, przyznające środki finansowe na pomoc dla uchodźców z Ukrainy przebywających w naszym regionie oraz dla mieszkańców obwodu winnickiego na Ukrainie.

Z pomocą Ukrainie

Sejmik uchwalił wsparcie samorządu województwa dla uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie naszego regionu. Dotyczyć będzie zapewnienia im miejsc pobytowych, wyżywienia, opieki psychologicznej i zapewnienia podstawowych usług społecznych. Przegłosowano także uchwałę umożliwiającą przyznanie wsparcia rzeczowego dla mieszkańców obwodu winnickiego na Ukrainie. Tam przekazane zostaną artykuły żywnościowe, leki i inne podstawowe produkty przemysłowe, których łączną wartość określono na poziomie 500 tysięcy zł.

Jak dodał marszałek Andrzej Bętkowski, już wcześniej uruchomiono działania mające pomóc ofiarom wojny na Ukrainie i wszystkim, którzy zdecydowali się tam pozostać. Za około 200 tysięcy zł z rezerwy budżetowej zakupiono 1 tysiąc wojskowych racji żywnościowych, 700 koców termicznych, 200 śpiworów, 100 apteczek oraz karimaty. Zostały one przewiezione do Winnicy na Ukrainie. Udało się także przeprowadzić zbiórki pieniędzy – zebrane ponad 34 tysiące zł były przekazane na Ukrainę. W Wólce Milanowskiej w Centrum Edukacyjnym Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przebywają uchodźczynie z Ukrainy – matki z dziećmi, które tam właśnie znalazły schronienie. Zorganizowano również zbiórkę produktów żywnościowych, przekazanych przez producentów zrzeszonych w Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie. Smakołyki trafiły do wielu osób z Ukrainy, które uciekając z terenów objętych wojną, zatrzymały się właśnie w województwie świętokrzyskim.

Młodzieżowi radni, muzeum w Sandomierzu, zadania finansowane z PFRON

Podczas obrad radni uchwalili tekst Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego ze zmianami redakcyjnymi oraz propozycją zmian, zgłoszoną przez młodzieżowych radnych. Dotyczyła ona zapisu, na mocy którego każda organizacja pozarządowa z terenu województwa świętokrzyskiego podczas wyborów do kolejnych kadencji będzie miała prawo rekomendować jednego kandydata na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa.

W trakcie obrad przyjęto zapisy statutu Muzeum Zamkowego w Sandomierzu jako jednostki współprowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, oraz statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach.

Podczas sesji dyskutowano również nad zmianami w tegorocznym budżecie województwa oraz nad korektami wprowadzonymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040. Określono także zadania Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2022 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Radni przyjęli uchwałę o sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego oraz wysłuchali informacji na temat stanu prac nad nowym programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Galeria zdjęć