Sejmik Okładka

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego 1998-2018 – wydawnictwo

W ramach obchodów Roku Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski przygotował wyjątkowe wydawnictwo, prezentujące dokonania poszczególnych kadencji Sejmiku Województwa oraz prezentujące radnych wszystkich pięciu dotychczasowych kadencji. Można je pobrać poniżej.

“W istniejącym od 20 lat Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, będącym ciałem uchwałodawczym Samorządu Województwa, mieszkańców regionu reprezentowało dotychczas 140 radnych w ciągu pięciu kadencji, a 37 z nich miało zaszczyt piastować tę funkcję więcej niż raz. Dwóch radnych zasiada w Sejmiku nieprzerwanie od momentu powstania Województwa Świętokrzyskiego. Dziś przekazujemy Państwu poczet tych, którzy w ciągu pięciu kadencji Sejmiku Województwa decydowali o kierunkach rozwoju Regionu, kładąc podwaliny pod mocną pozycję samorządu województwa w chwili obecnej. Prezentujemy najistotniejsze dokonania poszczególnych kadencji Sejmiku, wskazując uchwały najważniejsze dla teraźniejszości i przyszłości Województwa” – czytamy w słowie wstępnym do wydawnictwa Arkadiusza Bąka, przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

W wydawnictwie można znaleźć krótki opis poszczególnych kadencji Sejmiku oraz listę ich radnych, wraz ze zdjęciami i krótkimi opisami sprawowanych funkcji, również w komisjach sejmiku.

Wydawnictwo można pobrać poniżej:

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego 1998 – 2018