Przewodniczący Andrzej Pruś

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego wybrał Andrzeja Prusia na swojego przewodniczącego

W poniedziałek 10 stycznia 2022 r. w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej odbyła się XLII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Sejmik obradował pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego Henryka Milcarza. W sesji uczestniczyło 29 radnych wojewódzkich. W trakcie obrad dokonano wyboru przewodniczącego Sejmiku. Został nim radny Andrzej Pruś. 

W trakcie obrad zgłoszono dwie kandydatury do pełnienia funkcji przewodniczącego Sejmiku: radnego Andrzeja Prusia oraz radnego Artura Konarskiego.

Radni wybrali członków komisji skrutacyjnej. Nad przebiegiem wyboru przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego czuwali radni: Marcin Piętak, Magdalena Zieleń oraz Jolanta Tyjas.

W pierwszym głosowaniu tajnym wzięło udział 29 radnych. Oddano 29 ważnych głosów. Na kandydaturę Andrzeja Prusia oddano 14 głosów. Na kandydaturę Artura Konarskiego zagłosowało 12 radnych. 3 radnych wstrzymało się od głosowania. Żaden ze wskazanych kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, która w tym głosowaniu wyniosła 15. W nawiązaniu do zapisów Statutu Województwa Świętokrzyskiego, w oparciu o wynik pierwszego głosowania zdecydowano o przeprowadzeniu 2 tury wyborów, skreślając z listy kandydatów nazwisko radnego, który uzyskał mniejszą liczbę głosów, czyli radnego Artura Konarskiego.

Podczas 2 tajnego głosowania ważny głos oddało 29 radnych. Bezwzględna większość głosów w tym głosowaniu wyniosła również 15.  Na kandydaturę radnego Andrzeja Prusia zagłosowało 16 radnych.

W wyniku przeprowadzonych wyborów na przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wybrano radnego Andrzeja Prusia.

Galeria zdjęć