Pamiątkowe Zdjęcie Przed Muzeum Narodowym

Senatorowie RP na wyjazdowym posiedzeniu w województwie świętokrzyskim

Członkowie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 14 kwietnia przebywają na wyjazdowym posiedzeniu w województwie świętokrzyskim. Oprócz obrad w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego zwiedzili także Muzeum Narodowe w Kielcach, Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. Planują także być w Szydłowie, by zapoznać się z rynkiem owoców miękkich w województwie świętokrzyskim. 


12 kwietnia podczas obrad Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach rozmawiano m.in. o sytuacji na rynkach rolnych ze szczególnym uwzględnieniem rynku zbóż w naszym regionie. W posiedzeniu pod przewodnictwem Jerzego Chróścikowskiego – przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Przemysława Błaszczyka – zastępcy przewodniczącego Komisji wzięli udział m.in.: marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Marek Jońca, radny Sejmiku i przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Artur Konarski, wojewoda Zbigniew Koniusz, senatorowie Jacek Włosowicz, Jarosław Rusiecki, Krzysztof Słoń. Więcej na temat obrad 

Pierwszego dnia wizyty senatorowie zwiedzili Muzeum Narodowe w Kielcach. Kolejnego pojechali na Ponidzie, gdzie odwiedzili nowo wybudowany Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. W wizycie senatorom towarzyszyli marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Marek Jońca, którzy zaprezentowali nowy obiekt, opowiedzieli o reaktywacji połączeń zabytkową  “Ciuchcią Ponidzie”. Rozmawiano także o wyjątkowym bogactwie bioróżnorodności Ponidzia oraz o odtworzeniu starorzeczy śródlądowej delty Nidy.

Złożyli także wizytę w Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie, w Stadninie Koni w Michałowie, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym. Planują także zwiedzić Zespół Pałacowy w Kurozwękach, zamek w Szydłowie i zapoznają się z rynkiem owoców w województwie świętokrzyskim.