Posiedzenie Zarządu Wojewóddztwa

Komputery dla ukraińskich uczniów

Sprzęt komputerowy dla 622 ukraińskich uczniów kształcących się w świętokrzyskich szkołach – to efekt konkursu ogłoszonego ze środków programu regionalnego w ramach kończącej się unijnej perspektywy. Na rozstrzygnięcie czeka nabór na utworzenie mieszkań socjalnych dla uchodźców, planowany jest także kolejny konkurs na tego typu wsparcie.

Obradujący w środę, 12 kwietnia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął konkurs ,,Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy”, który skierowany był do jednostek samorządu terytorialnego oraz organów prowadzących szkoły. W jego ramach o wsparcie mogły starać się te podmioty, które udokumentowały, że w prowadzonych przez nie placówkach oświatowych uczy się co najmniej pięciu uczniów z Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi. Ostatecznie wsparcie trafiło do dziewięciu beneficjentów – gmin  Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Kielce, Morawica, Miedziana Góra, Masłów oraz Bieliny, a także do powiatu kieleckiego i szkoły AWANS. Wsparcie funduszowe dla poszczególnych projektów wynosi od 50 tys. zł do ponad pół miliona złotych.

Ogólna kwota środków unijnych z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi  prawie 1,5 mln  tys. zł, natomiast wartość wszystkich projektów to 1 mln 760 tys. zł. Pozwoli to na zakup  sprzętu komputerowego dla 622 ukraińskich uczniów kształcących się w świętokrzyskich szkołach. Warto dodać, że beneficjenci konkursu będą zobowiązani, po zakończeniu wojny w Ukrainie, do przeznaczenia komputerów na potrzeby społeczne.

– Ponad rok od wybuchu wojny w Ukrainie wciąż wspieramy uchodźców, którzy przybyli do nas zza naszej wschodniej granicy. Realizowane przez samorząd województwa świętokrzyskiego działania, które współfinansowane są z funduszy unijnych, to wyraz naszej solidarności z narodem ukraińskim. Ta systemowa pomoc jest bardzo potrzebna, by goście z Ukrainy mogli godnie przetrwać w Polsce czas wojny – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Warto dodać, że wkrótce zostanie rozstrzygnięty również drugi konkurs mający na celu utworzenie mieszkań socjalnych dla uchodźców. Skierowany jest do on do jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i fundacji oraz instytucji działających na rzecz świadczenia usług społecznych. Wsparcie uzyskają inwestycje polegające na wyposażeniu (w niezbędne meble i sprzęt AGD), przebudowie, modernizacji, remoncie zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne na potrzeby osób, które przybyły do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się również zakup nowych lokali z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. Pula funduszy unijnych przeznaczonych na dofinansowanie projektów to 11 mln 245 tys. 200 zł. W ramach konkursu wpłynęło sześć projektów, obecnie trwa ich ocena, która potrwa do połowy maja. Jak dodaje marszałek Bętkowski –  w związku z tym, że pula unijnych funduszy, która została przeznaczona na ten cel nie zostanie najprawdopodobniej wykorzystana, planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu skierowanego na wsparcie uchodźców z Ukrainy.

– Dzielimy się z uchodźcami z Ukrainy funduszami unijnymi w ramach nowej, trzynastej osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – ,,CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju’’ – podsumowuje marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że ich potrzeby są ogromne – opuścili swoje domy, zostawiając w rodzinnym kraju dorobek całego życia, staramy się więc jako samorząd województwa pomóc im odnaleźć się w nowej rzeczywistości.