8 Marca 2021r. Spotkanie Władz Kielc, Morawicy, Chmielnika I Samorządu Województwa W Sprawie Utworzenia Strefy Inwestycyjnej Na Terenach W Obicach

Bliżej projektu Obice. Przetarg na opracowanie koncepcji drogi wojewódzkiej ogłoszony

Istotny krok w kierunku budowy drogi wojewódzkiej zapewniającej otwarcie komunikacyjne terenów w Obicach – właśnie ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej tej ważnej dla rozwoju regionu inwestycji. Termin składania ofert mija 12 maja 2023 roku..

Budowa drogi wojewódzkiej w Obicach to jeden z warunków utworzenia na tym obszarze terenów inwestycyjnych, które mogą stać się kołem zamachowym rozwoju gospodarczego regionu świętokrzyskiego. Rok temu Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia woli budowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Obice, łączącej drogi – krajową nr 73 z wojewódzką nr 766. Dzięki nowej arterii nastąpiłoby otwarcie komunikacyjne terenów, na których jeszcze kilka lat temu miało powstać lotnisko. Wiadomo, że przedsięwzięcie to nie zostanie zrealizowane, realne natomiast wydaje się wykorzystanie ogromnej powierzchni w Obicach na tereny inwestycyjne, tak bardzo potrzebne w naszym regionie. Nikt nie ma wątpliwości, że budowa wspomnianej linii komunikacyjnej to jedno z kluczowych zadań dla rozwoju województwa.

– Z ogromną satysfakcją informuję, że poczyniliśmy kolejny, ważny krok na drodze do realizacji tej inwestycji – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił właśnie przetarg na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania polegającego na budowie drogi wojewódzkiej w Obicach.

Tereny, na których zaplanowano przebieg nowej drogi wojewódzkiej, to obecnie lasy, łąki oraz pola uprawne. Planowana arteria ma mieć długość ok. 6 km, dwa pasy ruchu w każdym kierunku, konieczna będzie również przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną drogą. Koncepcja programowo-przestrzenna ma zawierać przynajmniej trzy warianty przebiegu połączenia drogi wojewódzkiej nr 766 z drogą krajową nr 73.

Nie ma wątpliwości, że nowa droga wojewódzka będzie stanowić istotne usprawnienie warunków komunikacyjnych w tej części regionu i będzie mieć pozytywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy całego obszaru. Jej budowa będzie z pewnością wielkim wyzwaniem, wymagającym sporych nakładów finansowych.

– Dążymy do  umieszczenia tego przedsięwzięcia w Regionalnym Planie Transportowym, co otwierałoby drogę do możliwości jego współfinansowania z funduszy unijnych w ramach kolejnych perspektyw finansowych lub środków rządowych – mówi Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. – Plan ten jest obecnie na końcowym etapie prac, powinien być przyjęty na przełomie czerwca i lipca – dodaje.

Deklaracja samorządu województwa w sprawie budowy drogi wojewódzkiej w Obicach to jasny sygnał dla ważnego projektu stworzenia obszarze po planowanym lotnisku terenów inwestycyjnych.

– Ogłaszając przetarg na koncepcję programowo-przestrzenną drogi wywiązujemy się z naszych zobowiązań, bowiem z terenami w Obicach wiążemy duże nadzieje na stworzenie atrakcyjnych warunków dla przyciągania do regionu świętokrzyskiego zewnętrznych inwestorów – dodaje marszałek Bętkowski.– W Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ zawarto  zapis wskazujący na wysoki potencjał rozwojowy tego obszaru. Odpowiednie jego przygotowanie, jako terenu inwestycyjnego, może stworzyć unikalny w skali kraju projekt rozwojowy.

Należy dodać, że dwa lata temu z władzami samorządowymi Kielc, Morawicy i Chmielnika samorząd województwa podpisał list intencyjny, w którym zgodnie wyrażono wolę współpracy, mającą na celu utworzenie strefy inwestycyjnej na terenach w Obicach.