Andrzej Bętkowski, Tomasz Jamka

Środki na wsparcie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

Rozstrzygnięto 3. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował o przyznaniu środków finansowych dla Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach. Umowę na dofinansowanie działań podpisali marszałek województwa Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka oraz przedstawiciele Federacji: prezes Zarządu Robert Janus i wiceprezes Grzegorz Kędzierski.

Świętokrzyska Federacja Sportu w Kielcach otrzyma 710 tysięcy zł na organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i
młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o system sportu młodzieżowego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Świętokrzyska Federacja Sportu (poprzednio Wojewódzka Federacja Sportu, Świętokrzyska Rada Związków Sportowych i Okręgowa Rada Związków Sportowych w Kielcach) powołana została w 1973 r. w celu zabezpieczenia zadań wynikających ze statutu – dążenia do powszechnego rozwoju kultury fizycznej, integracji środowiska sportowego, przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w sporcie, propagowania zasad etycznych oraz zasad mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji w sportowej rywalizacji stowarzyszeń z terenu województwa świętokrzyskiego. Federacja zrzesza 28 okręgowych związków oraz klubów sportowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Realizuje zadania, związane ze współzawodnictwem w ramach systemu sportu młodzieżowego, z zabezpieczeniem działalności kadry wojewódzkiej młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych oraz młodzików, zabezpieczeniem organizowanych przez okręgowe związki sportowe mistrzostw województwa, ponadwojewódzkich mistrzostw młodzików, eliminacji do finałów ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, planowaniem, organizacją finałów ogólnopolskiej olimpiady młodzieży.

Zadania realizowane w roku 2023 to kontynuacja części programu, dofinansowanego przez ostatnie lata ze środków samorządu województwa świętokrzyskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki i środków własnych. Współzawodnictwo w ramach systemu sportu młodzieżowego, szkolenie zawodników w kadrach wojewódzkich wpływa na wzrost poziomu sportowego oraz ma za zadanie wyłonić najbardziej przydatnych zawodników do dalszego szkolenia prowadzonego przez PZS, z których w następnych latach może zostać powołana kadra narodowa na najważniejsze zawody międzynarodowe.

Galeria zdjęć