wiatrak i chałupy w skansenie Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Widok z drona.

Sianokosy. Rodzinna niedziela w skansenie

Na sianokosy, czyli niedzielne spotkanie z tradycją pracy, odpoczynku, kultury i obyczajowości dawnej kieleckiej wsi zaprasza do Parku Etnograficznego w Tokarni Muzeum Wsi Kieleckiej. Rodzinna niedziela w skansenie rozpocznie się o godz. 11.00.

Bazą merytoryczną imprezy będzie ekspozycja stała i czasowa, zlokalizowana w sektorach małomiasteczkowym i świętokrzyskim. Impreza będzie się odbywała w formie inscenizacji, przeprowadzonej przez Koło Gospodyń Wiejskich ,,Występy”.

KGW zaprezentuje scenę z codziennego życia wiejskiego, związaną z pracami rolniczymi i kalendarzem prac polowych. W tym wypadku będą to sianokosy, które rozpoczynały okres wytężonej pracy w polu. Inscenizacja zostanie wykonana dwa razy, aby jak największa grupa odwiedzających park mogła w niej uczestniczyć. Pokazowi tradycyjnej „kośby” będzie towarzyszyła inscenizacja wyzwolin kosiarza pokazująca ludowy zwyczaj przyjmowania nowego członka do grona doświadczonych kosiarzy.

W trakcie wydarzenia będzie się również odbywał pokaz „klepania”/ostrzenia kosy oraz prezentacja sprzętu używanego dawniej do przeprowadzania koszenia, suszenia i składowania siana (zbiory Muzeum Wsi Kieleckiej). Ponadto zwiedzający Park Etnograficzny będą mogli wziąć udział w cyklu mini-wykładów zatytułowanych ,,Życie wsi od Matki Boskiej Roztwornej do Matki Boskiej Jagodnej”.

Program imprezy:

  • Rozpoczęcie o godzinie 11.00 przy obiektach dom z Wąchocka i Dom z Ćmielowa
  • 12.30-13.30 inscenizacja „kośby” KGW ,,Występy”
  • 13.00-14.00 pokaz ,,klepania”/ostrzenia kosy. Mini-wykład ,,Życie wsi od Matki Boskiej Roztwornej do Matki Boskiej Jagodnej”
  • 14.30-15.30 powtórna inscenizacja „kośby” KGW ,,Występy”
  • 15.30-16:00 Mini-wykład ,,Życie wsi od Matki Boskiej Roztwornej do Matki Boskiej Jagodnej”
  • 11.00-15.00 wystawa sprzętów używanych do koszenia traw wraz z komentarzem etnograficznym
  • 13.00-15.00 poczęstunek