Dcim100goprogopr1033.jpg

„Śladami dawnej kolejki wąskotorowej” ze Świętej Katarzyny do Nowej Słupi – audyt terenowy

W dniu 9 grudnia 2020 roku przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego sprawdzili postęp prac ścieżki pieszo-rowerową „Śladem dawnej kolejki wąskotorowej” biegnącą przez Świętokrzyski Park Narodowy. Wizyta była efektem dwuletniej współpracy między ww. dwoma podmiotami, której głównym celem jest poprawa infrastruktury turystycznej na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.


W 2017 roku Świętokrzyski Park Narodowy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów pieszych oraz rowerowych, zapoczątkował prace zmierzające do udostępnienia przyrodniczo-kulturowej 16-kilometrowej ścieżki edukacyjnej „Śladami dawnej kolejki wąskotorowej” ze Świętej Katarzyny do Nowej Słupi. Założeniem I etapu prac było udostępnienie ścieżki dla ruchu turystycznego, w tym również dla ruchu rowerowego. W roku 2019, w ramach środków finansowych przekazanych przez Województwo Świętokrzyskie (w wysokości 100 tys. zł), Świętokrzyski Park Narodowy zlecił wykonanie 16 sztuk drewnianych ogrodzeń z poręczami na zlokalizowanych na trasie przepustach.

W roku 2020 Województwo Świętokrzyskie przekazało kolejną dotację tej samej wysokości na dalsze prace związane ze ścieżką edukacyjną. W etapie II zagospodarowano turystycznie trzy punkty węzłowe na trasie kolejki, na tzw. „Trójkącie”, „Słupskim Wekslu” i „Rampie”. Wykonano małą infrastrukturę turystyczną m.in. ławki, stoły, stojaki na rowery, stojaki pod tablice informacyjno-edukacyjne. Ponadto przeprowadzono szereg prac mających na celu utwardzenie i odwodnienie terenu. Działania te właśnie zostały zakończone i to właśnie one były przedmiotem audytu wykonanego przez pracowników Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki odpowiedzialnego za przekazanie i rozliczenie dotacji.

W kolejnych latach Świętokrzyski Park Narodowy, przy wsparciu Województwa Świętokrzyskiego, planuje zagospodarowanie turystyczne wejścia na ścieżkę w miejscowości Święta Katarzyna. Wykonana została już dokumentacja projektowa i uzyskano wymagane zgody, w tym pozwolenie na budowę. Wszystkie te działania mają na celu zarówno uatrakcyjnienie oferty turystycznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego, poprawę bezpieczeństwa turystów oraz odpowiednie skanalizowanie ruchu turystycznego, co korzystnie wpłynie na ochronę przyrody.