Kościół Z Rogowa

Odnowione eksponaty w kościele z Rogowa w skansenie w Tokarni

Kończy się kolejny etap konserwacji obiektów ruchomych w zabytkowym kościele z Rogowa w Parku Etnograficznym w Tokarni. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach projektów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się ocalić i odrestaurować XVI wieczne rzeźby : anioła i Chrystusa oraz tabernakulum z ekspositorium.


Przedmiotem prac była pełna konserwacja XVI wiecznych eksponatów rzeźby anioła, rzeźby Chrystusa oraz tabernakulum z ekspositorium, znajdujących się w kościele szpitalnym z Rogowa pod wezwaniem Marki Bożej Pocieszenia w Parku Etnograficznym w Tokarni. Został zahamowany proces niszczenia obiektów oraz przywrócono im wartość artystyczną i estetyczną.

Wystawę prezentującą eksponaty przed renowacją i po można obejrzeć na stronie Muzeum Wsi Kieleckiej.

Zabytkowy kościół szpitalny z Rogowa powstał w 1763 r. z fundacji podkanclerzego wielkiego koronnego Michała Wodzickiego, biskupa przemyskiego. Wyposażenie świątyni jest w stylu Rokoko i pochodzi głównie z XVIII wieku. Znajdujący się w ołtarzu obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem pochodzi z II połowy XVIII wieku i według podań uznawany był za cudowny. Zabytek został przeniesiony do skansenu w 1996 r. Do dziś zachwyca turystów i filmowców, w konsekrowanym kościółku odbywają się msze św. oraz śluby. Piękny kościół zachwyca o każdej porze roku.

Prace dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach zadania “Konserwacja obiektów ruchomych z Kościoła z Rogowa cz. IV”.