Spada liczba mieszkańców świętokrzyskiego

Zahamowały gwałtowne migracje ze stolicy województwa świętokrzyskiego, ale rosną w miastach z najwyższym bezrobociem: największy odpływ mieszkańców w ciągu ostatnich trzech lat dotknął północno-wschodnie powiaty regionu, zwłaszcza ostrowiecki: takie są najnowsze dane Urzędu Statystycznego w Kielcach na temat warunków życia w województwie świętokrzyskim.

Zahamowały gwałtowne migracje ze stolicy województwa świętokrzyskiego, ale rosną w miastach z najwyższym bezrobociem: największy odpływ mieszkańców w ciągu ostatnich trzech lat dotknął północno-wschodnie powiaty regionu, zwłaszcza ostrowiecki: takie są najnowsze dane Urzędu Statystycznego w Kielcach na temat warunków życia w województwie świętokrzyskim.
Niemal o 1% zmniejszyła się liczba mieszkańców województwa – to jednocześnie region, w którym dominują mieszkańcy wsi: ludność miejska stanowi niewiele ponad 45%.
Przyrost naturalny maleje niemal w całym województwie, poza powiatem kieleckim, ale i tu rośnie nieznacznie, a najmniej urodzeń jest w powiecie kazimierskim, pińczowskim, skarżyskim i opatowskim. Podobnie wygląda saldo migracji: nowych mieszkańców mamy tylko w powiecie kieleckim, w samych Kielcach utrzymuje się na najniższym poziomie niemal sześciu procent, a w pozostałych powiatach – ich liczba spada: najbardziej w powiatach opatowskim, skarżyskim i starachowickim, ale najgwałtowniej – w ostrowieckim: z jednego do ponad trzech i pół procent.
Wg raportu, od kilku lat niezmiennie, na stu mężczyzn w regionie przypada 105 kobiet.

Źródło: Radio Plus