Liderzy zarządzania

Dziewięć samorządów różnych szczebli zostało we wtorek laureatami I edycji konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2007, organizowanego przez Związek Miast Polskich. Konkurs miał na celu nagrodzenie tych samorządów, które stosują innowacyjne rozwiązanie w pomocy społecznej, oświacie i kulturze.

Dziewięć samorządów różnych szczebli zostało we wtorek laureatami I edycji konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2007, organizowanego przez Związek Miast Polskich.

Konkurs miał na celu nagrodzenie tych samorządów, które stosują innowacyjne rozwiązanie w pomocy społecznej, oświacie i kulturze.

Laureatami konkursu w dziedzinie kultury zostały: Żory (Śląskie) za “Zintegrowany plan rozwoju”, Turek (Wielkopolskie) za imprezę “Literacki Turek” i Masłów (Świętokrzyskie) za cykl “Spotkania z kulturą.”

W dziedzinie oświaty triumfowały: Rawicz (Wielkopolskie) za “Wewnątrzszkolny system zaopatrzenia w podręczniki”, Koszalin (Zachodniopomorskie) za “Koszaliński system oceny przedszkoli i szkół”, Ełk (Warmińsko-Mazurskie) za utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej” i Limanowa (Małopolskie) za organizacje wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W dziedzinie pomocy społecznej laureatami konkursu zostały: Słupsk (Pomorskie) za “Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną”, Szczecin (Zachodniopomorskie) za “Program polityki mieszkaniowej”, Bytów (Pomorskie) za “System pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym” i Słupno (Mazowieckie) za “Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej”.

Konkurs jest jednym z elementów projektu “Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczanie usług publicznych (2007 – 2011)”, który jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Jest on realizowany przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych.

Źródło: PAP