Spadek bezrobocia w Świętokrzyskiem utrzymuje się!

Spadek bezrobocia w Świętokrzyskiem utrzymuje się!

Maj 2019 roku był kolejnym miesiącem spadającego bezrobocia w Świętokrzyskiem. Jak informuje Wojewódzki Urząd Pracy w ciągu miesiąca liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne zmniejszyła się o 920 i wynosi obecnie 41601. To o 3128 osób mniej w porównaniu do maja ubiegłego roku. „Pełną parą” ruszyły działania aktywizacyjne podejmowane przez powiatowe urzędy pracy. Od początku roku aktywnymi programami rynku pracy objęto 8287 bezrobotnych – to o 104 osoby więcej, niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Dzięki zwiększonym środkom Funduszu Pracy przyznanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej województwu świętokrzyskiemu, urzędy pracy mogą skuteczniej reagować na potrzeby zatrudnieniowe osób wymagających wsparcia.

Od początku roku pracę podjęło 14.695 bezrobotnych, co stanowi 47% ogółu wszystkich zarejestrowanych. Zdecydowana większość (79%) osób podjęła pracę niesubsydiowaną, tj. uzyskali zatrudnienie bez zaangażowania środków publicznych. Świadczy to o rosnącym popycie na pracowników jak również o tym, że pracodawcy coraz chętniej zatrudniają osoby bezrobotne, uprzednio przygotowane przez powiatowe urzędy pracy do podjęcia zatrudnienia. Tylko w maju pracodawcy zgłosili do świętokrzyskich urzędów pracy 3.047 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, a od początku roku liczba zgłoszonych wakatów przekroczyła 15 tysięcy.

Największym wyzwaniem dla urzędów pracy pozostaje wciąż walka z długotrwałym bezrobociem, które dotyka ponad 50% wszystkich osób zarejestrowanych w świętokrzyskich urzędach pracy. Ostatnie zmiany legislacyjne, obejmujące m.in. rezygnację z profilowania bezrobotnych, znacznie usprawnią działania aktywizacyjne wobec takich osób.

Obowiązujące dotychczas przepisy uzależniały dopuszczalny pakiet działań aktywizacyjnych od profilu nadawanemu osobie bezrobotnej w momencie rejestracji (obowiązywały 3 profile). Większość długotrwale bezrobotnych trafiała do III profilu, co uniemożliwiało m.in. przyznawania środków na założenie działalności gospodarczej lub bezpośredniego skierowania na rozmowę kwalifikacyjną. Nowe rozwiązania przewidują wdrożenie elastycznych Indywidualnych Planów Działania, przygotowywanych przez ekspertów dla każdej osoby bezrobotnej, z uwzględnieniem zawodowych predyspozycji, kwalifikacji wynikających z diagnozy zawodowej.