Spotkania Zarządu Województwa – 31 lipca br.

Marszałek Adam Jarubas spotkał się z dyrektorem kieleckiego oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego. Rozmawiano na temat możliwości finansowania inwestycji unijnych ze środków funduszy pożyczkowych i kredytów.

Marszałek Adam Jarubas spotkał się z dyrektorem kieleckiego oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego. Rozmawiano na temat możliwości finansowania inwestycji unijnych ze środków funduszy pożyczkowych i kredytów.

Gościem marszałka był Sławomir Kopacz, Wójt Gminy Bieliny. Rozmowa dotyczyła „Fiszek Projektowych”, które gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego. – Najważniejsze inwestycje zamierzamy zrealizować w obszarze wodociągowania oraz budowy i przebudowy dróg gminnych i powiatowej – powiedział przed spotkaniem wójt Kopacz.

W Łopusznie, marszałek Adam Jarubas oraz Marek Gos, członek Zarządu Województwa rozmawiać będą z władzami gminy na temat planów oraz potrzeb inwestycyjnych tego regionu.

* * *

W Warszawie, wicemarszałek Zdzisław Wrzałka oraz Wojciech Płaza, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich spotkają się z przedstawicielami Polskich Sieci Energetycznych. Rozmowy dotyczyć mają sfinansowania przez PSE przebudowy linii energetycznych 400kV i 220kV, które będą krzyżowały się z planowaną do budowy obwodnicą Małogoszcza.

* * *

Marek Gos, członek Zarządu Województwa uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej.

* * *

Na temat inwestycji prowadzonych w ramach funduszy europejskich RPO „Innowacyjna Gospodarka”, z Karolem Dytkowskim, prezesem Siarkopolu Grzybów i Włodzimierzem Wawrzkiewiczem, Burmistrzem Miasta i Gminy Osiek rozmawiał Marcin Perz, członek Zarządu Województwa.