Znaczenie ma każdy krok – nowa kampania multimedialna profilaktyki HIV i AIDS

Adam Jarubas marszałek województwa świętokrzyskiego objął honorowym patronatem kampanię multimedialną pt. “W życiu, jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie”, która dotyczy profilaktyki HIV i AIDS.

Adam Jarubas marszałek województwa świętokrzyskiego objął honorowym patronatem kampanię multimedialną pt. “W życiu, jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie”, która dotyczy profilaktyki HIV i AIDS. Akcja prowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Kielcach kierowana jest głównie do osób dorosłych, aktywnych seksulanie, żyjących w związku lub planujących związek. Motywem przewodnim całej kampanii będzie taniec jako metafora życia, w którym ludzie zmieniając partnerów rzadko zastanawiają się nad konsekwencjami zdrowotnymi swoich wyborów. Dzięki kampanii „W życiu, jak w tańcu …” można wpływać na kształtowanie przekonań, zachowań i postaw sprzyjających zdrowiu, a także uświadamiać związki istniejące między człowiekiem, jego środowiskiem społecznym i stylem życia, a jego stanem zdrowia. Oficjalne rozpoczęcie kampanii odbędzie się dziś w Warszawie podczas konferencji prasowej. Natomiast w województwie świętokrzyskim akcja zainaugurowana będzie w drugiej połowie września 2007 roku przez Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Kielcach.