Spotkanie

Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego spotka się z burmistrzem Włoszczowy Bartłomiejem Dorywalskim. Rozmowa dotyczyć będzie stanu zaawansowania i terminu rozliczenia inwestycji realizowanych z dofinasowaniem z RPOWŚ na lata 2007 – 2013 oraz zadań planowanych przez gminę do wykonania w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020.