Spotkanie animacyjne podmiotów specjalizacji Turystyka Medyczna

Spotkanie animacyjne podmiotów specjalizacji Turystyka Medyczna

W czwartek, 12 grudnia w Regionalnym Centrum Naukowo- Technologicznym w Podzamczu koło Chęcin odbędzie się spotkanie animacyjne podmiotów specjalizacji „Turystyka Medyczna”. Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z możliwościami wsparcia w ramach zbliżającej się perspektywy finansowej 2014-2020.

Podczas spotkania zostaną przedstawione założenia:
•    Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020,
•    Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał   województwa świętokrzyskiego 2014-2020+,
•    Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
•    Perspektywy finansowej 2014-2020,
•    Ekspertyzy pn. Efektywne kierunki rozwoju Turystyki Medycznej w regionie.

Spotkanie jest kontynuacją szeregu spotkań animacyjnych, których głównym celem jest rozwój przedsiębiorstw poprzez stworzenie sieci współpracy w ramach specjalizacji Turystyka Medyczna. Myślą przewodnią tego działania jest wypracowanie wspólnej oferty usługowej branży, konsolidacja działań promocyjnych podmiotów działających w tym obszarze, powstanie nowych innowacyjnych usług, promocji dobrych praktyk osiągnięcia lepszej pozycji konkurencyjnej.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie
http://rcnt.pl/pl/aktualnosci/45,spotkanie-animacyjne-podmiotow-specjalizacji-turystyka-medyczna.html