Droga jak nowa!

Droga jak nowa!

W Kazimierzy Wielkiej Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, marszałek Adam Jarubas oraz członkowie Zarządu Województwa: Kazimierz Kotowski, Jan Maćkowiak wzięli udział w uroczystym otwarciu drogi wojewódzkiej nr 776 zmodernizowanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z remontem mostu na rzece Nidzie w Wiślicy” projektu unijnego – „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska Zdroju wraz z rozbudową drogi woj. 973 (obwodnica Buska Zdroju) i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 768 w Działoszycach”.

Droga wojewódzka Nr 776 Kraków-Busko Zdrój jest ważnym szlakiem komunikacyjnym o znaczeniu ponadregionalnym. Łączy drogę krajową DK 73 Kielce –Tarnów z Krakowem, stanowiącym ważny węzeł komunikacyjny. Droga przed rozbudową była bardzo wyeksploatowana i zniszczona. Sytuacja ta spowodowała, że przedstawiciele powiatów kazimierskiego, buskiego, pińczowskiego, gmin Kazimierza Wielka, Czarnocin, Wiślica, Busko Zdrój, Złota oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego (reprezentowany przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich) podpisali w lutym 2005 roku umowę intencyjną o wspólnym zrealizowaniu przebudowy drogi 776. Głównym inwestorem został Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. W ramach tego samego projektu jest też prowadzona rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 – obwodnica Buska Zdroju i rozbudowa zniszczonej w trakcie powodzi DW 768 w m. Działoszyce. Ponadto w planach Zarządu Województwa jest rozszerzenie projektu o przebudowę drogi wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Dobrowoda. Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 776 współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Dofinansowanie unijne wynosiło 85% – 110 283 752,38 zł (brutto). Łączna wartość projektu to 129 745 591,04 zł (brutto) w tym uwzględniono wykupy gruntów, dokumentację projektową , nadzór archeologiczny, promocję projektu, nadzór zewnętrzny, koszt robót budowlanych, audyt zewnętrzny. Udział finansowy samorządów: powiatów i gmin w realizacji projektu – wykonanie dokumentacji projektowej zamknął się kwotą 462 211,64, co stanowi 62% wartości dokumentacji 1 359 446,00 zł. Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej odcinek drogi 776 poddano przebudowaniu do nośności 115 kN/oś i parametrów drogi G – z dwoma pasami ruchu, o szerokości 7,0 m.

Źródło: Biuro Prasowe UM