All

Spotkanie grupy sterującej projektu ATM FOR SME`S we Włoszech

W dniach 17-18 maja 2018 r. w Cagliari odbyło się spotkanie Grupy Sterującej międzynarodowego projektu ATM for SME`s – “Access to Microfinance for Small and Medium-sized Enterprises”, (“Dostęp do mikrofinansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”), realizowanego przez Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli w ramach Programu INTERREG EUROPA.

Spotkanie poświęcone było podsumowaniu przez węgierskiego lidera Fejér Enterprise Agency ostatnich dwóch lat działalności projektu, poziomu wydatkowania założonych środków finansowych. Omówiony został także aktualny stan wdrażania działań w poszczególnych regionach, w tym opracowanie Przewodnika Dobrych Praktyk w mikrofinansowaniu.
Jednocześnie, węgierski partner Zala County Foundation for Enterprise Promotion przedstawił zarys opracowywanego Regionalnego Planu Działań mającego na celu ulepszenie istniejących procedur, stworzenie wzorcowego modelu mikrofinansowania sektora MŚP, poprzez zaimplementowanie do regionów uczestniczących w projekcie najlepszych praktyk jakie udało się wypracować w krajach partnerskich oraz wprowadzenie nowych instrumentów polityki wsparcia sektora MŚP, opartych o międzynarodowe doświadczenia. Liliana Krężołek, Kierownik Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, funkcjonującego w ramach Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ przedstawiła także regionalne doświadczenia we wdrażaniu projektów międzynarodowych między innymi w obszarze Programu INTERREG.
Województwo Świętokrzyskie realizuje projekt ATM for SME`s wspólnie z pozostałymi dziewięcioma partnerami z krajów takich jak m.in.: Węgry, Belgia, Niemcy, Hiszpania, Chorwacja czy Włochy.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program INTERREG EUROPA, Oś priorytetowa 2. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP.

Galeria zdjęć

Lokalizacja