Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości, działające w strukturze Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców pn.: „Strategia eksportowa jako element rozwoju przedsiębiorstwa”. Spotkanie odbędzie się 21 października 2014 r. w Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach, Al. Solidarności 34.

Wydarzenie dedykowane jest polskim eksporterom z różnych branż, prowadzącym lub planującym rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności eksportowej. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną najistotniejsze zagadnienia związane z opracowywaniem skutecznej strategii eksportowej i marketingowej, mające na celu w wymierny sposób przyczynić się do sukcesu firmy na rynkach zewnętrznych. Ważnym elementem spotkania będzie przedstawienie prawnych zabezpieczeń biznesu nakierowanego na eksport, w tym obowiązujących przepisów i norm w transakcjach międzynarodowych. Ponadto omówione zostaną elementy prawa własności intelektualnej, ochrony znaku towarowego i dochodzenia roszczeń poza granicami kraju.

Osoby zainteresowane udziałem w powyższym wydarzeniu, prosimy o przesyłanie zgłoszeń w formie pisemnej na adres: karina.kepa@sejmik.kielce.pl lub anna.braun@sejmik.kielce.pl  do dnia 17 października 2014 r.

W przedmiotowym spotkaniu przewidujemy udział maksymalnie dwóch osób z jednego przedsiębiorstwa.

Spotkanie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Poddziałania 6.2.1 Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Pliki do pobrania

Program spotkaniaData dołączenia 2014-10-13, att516080_program_spotkania_informacyjnego_21_10_2014_2.doc