Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego serdecznie zaprasza do udziału w trzecim z cyklu czterech pro-eksportowych spotkań informacyjnych on-line dla przedstawicieli MŚP z województwa świętokrzyskiego

Spotkanie informacyjne online dla zainteresowanych eksportem do Bułgarii, Rumunii lub Albanii

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego serdecznie zaprasza do udziału w trzecim z cyklu czterech proeksportowych spotkań informacyjnych online dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego, w ramach projektu pn.: „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, pt.: „Bułgaria, Rumunia, Albania”.

Termin:

24.11.2021 r. w godz. 11.00-13.00 w formule online.

Rejestracja na wydarzenia znajduje się pod linkiem:

app.evenea.pl

Prowadzący

Spotkanie prowadzone będzie przez zespół ekspertów-praktyków:

 • Petrit Dollani – ukończył Szkołę Główną Handlową w 2000 roku z tytułem magistra finansów i bankowości, oraz licencjata stosunków międzynarodowych. Przez kilka lat pracował w Peugeot Polska jako specjalista administracyjno-finansowy a następnie rozpoczął karierę akademicką w 2004 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Tiranie (Albania). Pan Dollani posiada stopień Doktora nauk ekonomicznych. Jego badania są cytowane między innymi w „The Wiley-Blackwell Handbook of Psychology, Change and Organizational Development” (2013, 2016). Od wielu lat pomaga polskim i bałkańskim instytucjom państwowym, oraz podmiotom prywatnym we wzajemnych kontaktach. Jest również Sekretarzem Generalnym Towarzystwa Albańsko-Polskiego od 2015 r.
 • Zbigniew Popowski – International MBA. Specjalista z zakresu zabezpieczania i finansowania handlu międzynarodowego z 20-letnią praktyką w bankowości i finansach. Współorganizator i partner zagranicznych misji gospodarczych. Zajmuje się doradztwem w zakresie handlu zagranicznego, zarządzania ryzykiem walutowym oraz ryzykiem inwestycji. Właściciel spółki doradczej zajmującej się wsparciem przedsiębiorstw w rozwoju działalności na rynkach zagranicznych, w tym krajach bałkańskich.

Korzyści z udziału w spotkaniu informacyjnym:

 • minimum 2 h zajęć, w tym część warsztatowa
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • konsultacje indywidualne

Tematyka spotkania:

 • ABC Eksportu – pierwsze kroki w ekspansji zagranicznej.
 • Warunki wejścia na poszczególne rynki.
 • Charakterystyka rynków bałkańskich, eksport towarów i usług, wymogi formalno-prawne.
 • Przygotowanie strategii eksportowej.
 • Gospodarka po pandemii COVID-19, perspektywy współpracy w nowej rzeczywistości, czy w konsekwencji pandemii pojawiły się nowe nisze rynkowe dla polskich producentów, z jakich szans mogą teraz skorzystać.
 • E-commerce – nowa era transgranicznego handlu.
 • Startup (jak przygotować się do podbicia rynku, jakich błędów unikać negocjując kontrakty z partnerami zagranicznymi, jak zainteresować swoim produktem inwestorów/odbiorców).
 • Zasady współpracy z partnerami handlowymi oraz pośrednikami występującymi w eksporcie.
 • Prawidłowe zawieranie transakcji eksportowych.
 • Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku.
 • Dokumentacja w obrocie międzynarodowym.
 • Umowy handlowe, kontrakty. Warunki dostaw. Rozwiązywanie spraw spornych.
 • Narzędzia marketingowe w eksporcie? Jak negocjować umowy handlowe
  w transakcjach eksportowych? Jak zadbać o bezpieczeństwo takich transakcji?
 • Różnice kulturowe.

Do pobrania:

Program spotkania

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 41 365 81 81 lub 41 365 81 82.