Przemawia Renata Janik

Spotkanie informacyjne  „Zatrudnienie cudzoziemców – dostępne formy wsparcia ze strony Publicznych Służb Zatrudnienia”

Dziś w Targach Kielce, z udziałem wicemarszałek Renaty Janik odbyło się zorganizowane przez  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach spotkanie informacyjne dotyczące zatrudnienia cudzoziemców i dostępnych form wsparcia ze strony Publicznych Służb Zatrudnienia.

Jak poinformowała wicemarszałek Renata Janik – W licznym gronie pracodawców, instytucji otoczenia biznesu, agencji zatrudnienia dyskutowaliśmy na temat głównych założeń ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Aktualną ofertę aktywizacyjną MUP/PUP dla cudzoziemców oraz obowiązujące przepisy dotyczące zatrudnienia sezonowego i obowiązków, jakie spoczywają na pracodawcach zatrudniających m.in. obywateli Ukrainy zaprezentował dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach Artur Kudzia.

Działania podejmowane przez Wojewódzki Urząd Pracy przedstawiła dyrektor WUP Aleksandra Marcinkowska oraz wicedyrektor Agnieszka Kubicka, która nawiązała do możliwości wsparcia rozwoju zawodowego cudzoziemców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Ofertę Bazy Usług Rozwojowych i możliwości refundacji zaprezentował Prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Paweł Łaski.

Zakres wsparcia oferowany przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy przedstawiła Zastępca Komendanta OHP  Magdalena Fogiel-Litwinek.

Z dużym zainteresowaniem spotkały się zagadnienia związane z ofertą aktywizacyjną Miejskiego i Powiatowych Urzędów Pracy dla cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy oraz  kwestie legalności zatrudnienia i kluczowe zagadnienia prawne, szczegółowo omówione przez zastępcę Okręgowego Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy Grzegorza Kwiatka.

 

Galeria zdjęć