Uczestnicy Spotkania Na Zdjęciu Zbiorowym

SPOTKANIE KOŃCZĄCE REALIZACJĘ MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU „ATM FOR SME`s”

27 września 2022 r. odbyło się IV spotkanie partnerów w ramach międzynarodowego projektu „Access to Microfinance for Small and Medium–sized Enterprises – ATM for SME`s” czyli „Dostęp do mikrofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw”, realizowanego przez Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Wszyscy partnerzy projektu spotkali się osobiście w Budapeszcie.

Było to ostatnie z zaplanowanych wydarzeń w harmonogramie realizacji projektu. Współpraca w partnerstwie z siedmiu krajów Unii Europejskiej, tj. Węgry, Polska, Niemcy, Chorwacja, Belgia, Hiszpania i Włochy trwała dwuetapowo, od kwietnia 2016 do marca 2021 oraz od października 2021 do końca września 2022 r.

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach jest jedynym polskim partnerem w tym projekcie. Realizacja działań dotyczyła głównie udoskonalenia polityki regionalnej w obszarze dostępu do mikrofinansowania dla sektora MŚP. Ponadto, dodatkowa roczna faza projektu skupiała się na wymianie doświadczeń pomiędzy partnerami projektu z obszaru wsparcia dla sektora MŚP w okresie pandemii koronawirusa, zidentyfikowania dobrych praktyk oraz wypracowania rekomendacji do nowego programu „Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego 2021 – 2027”.

IV spotkanie, zakańczające i podsumowujące siedmioletnią współpracę partnerską odbyło się w siedzibie Narodowego Uniwersytetu Służb Publicznych w Budapeszcie i zorganizowane było przez lidera projektu Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości FEA. W spotkaniu udział brali m.in. dr Balázs Greinstetter, Zastępca Sekretarza Stanu ds. Rozwoju Gospodarczego, Kancelarii Premiera Węgier, który zaprezentował węgierskie doświadczenia w reakcji na kryzys wywołany pandemią COVID przy wykorzystaniu instrumentów finansowych, a także prof. Györgyi Nyikos, która przedstawiła informacje nt. „Odporność przedsiębiorców i wyniki firm podczas kryzysu COVID-19”.

Partner doradczy w projekcie „ATM for SME`s” – belgijska instytucja EMN European Microfinance Network przygotowała oficjalny raport pt. „Badanie na temat roli mikrofinansowania w kontekście działań na rzecz odbudowy po pandemii COVID”, w którym zawarte zostały wyselekcjonowane Dobre Praktyki z różnych regionów Unii Europejskiej. Z regionu świętokrzyskiego zostały wybrane: Vouchery na zakup specjalistycznej usługi doradczej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zostały dotknięte skutkami stanu epidemii COVID-19 udzielane w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całość raportu dostępna jest pod poniższym linkiem: COVID-19: Supporting MSMEs amidst uncertainty | European Microfinance Network (european-microfinance.org)

Jednocześnie wszyscy partnerzy zaprezentowali regionalne doświadczania nt. „Mikrofinansowanie jako narzędzie naprawy gospodarczej w polityce regionalnej na przestrzeni ostatnich lat” oraz podsumowali owocną siedmioletnią współpracę międzyregionalną. Województwo Świętokrzyskie reprezentowała Liliana Krężołek, koordynator projektu „ATM for SME`s” realizowanego w Departamencie Inwestycji i Rozwoju, która przedstawiła główne zmiany w obszarze dostępu do mikrofinansowania dla sektora MŚP w województwie świętokrzyskim w okresie ostatniej dekady.

Ponadto, w trakcie dyskusji trwały również rozmowy na temat nowych idei i możliwości kontynuacji współpracy przy aplikowaniu w nowych projektach z programu Interreg Europe w nadchodzących naborach.

Projekt „ATM for SMEs” realizowany jest w ramach Programu  INTERREG EUROPA (Oś priorytetowa 2. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP) i jest współfinansowany przez Unię Europejską – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Oficjalni partnerzy projektu:

  1. Lider projektu: Agencja Rozwoju: Fejér Enterprise Agency (WĘGRY)
  2. Ministerstwo Gospodarki Narodowej (WĘGRY)
  3. Fundacja Promowania Przedsiębiorczości ZALA COUNTY (WĘGRY)
  4. European Business and Innovation Centre of Burgos – CEEIBurgos (HISZPANIA)
  5. KIZ SINNOVA company for social innovation GmbH (NIEMCY)
  6. Autonomiczny Region Sardynia (WŁOCHY)
  7. Agencja Rozwoju Regionalnego PORA (CHORWACJA)
  8. Microfinance Norway (NORWEGIA)
  9. Województwo Świętokrzyskie – UMWŚ – Departament Inwestycji i Rozwoju (POLSKA)
  10. European Microfinance Network EMN (BELGIA) – partner doradczy

 

 

Galeria zdjęć