Uczestnicy Spotkania

Spotkanie przedstawicieli Partnerstwa Ponidzie

29 sierpnia 2022 r. w Pińczowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Partnerstwa Ponidzie, które uczestniczy w projekcie „Centrum Wsparcia Doradczego Plus” realizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy ze Związkiem Miast Polskich i Fundacją Fundusz Współpracy.

Podczas spotkania, w którym wziął udział pan Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju rozmawiano na temat stanu negocjacji programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, a także zakresu projektu dotyczącego szlaku turystycznego Nida. W dyskusji uczestniczyła również Pani Aneta Szarfenberg – opiekun partnerstwa w ramach projektu CWD Plus.

Partnerstwo Ponidzie zostało zawiązane w 2019 roku, a tworzą je gminy: Sobków, Jędrzejów, Imielno, Kije, Pińczów, Michałów, Złota, Wiślica, Nowy Korczyn oraz Powiat Pińczowski. Partnerstwo wyróżniają szczególne powiązania funkcjonalne, między innymi wyjątkowe położenie geograficzne z kręgosłupem obszaru – rzeką Nidą, spójność terenów pod względem przyrodniczym (ostoja różnorodności biologicznej), rolnicze, gospodarcze i bogate dziedzictwo kulturowe oraz z tym związane wspólne problemy wymagające spójnych działań interwencyjnych.

fot. Starostwo Powiatowe w Pińczowie

Galeria zdjęć