Zarzad

Ponad pół miliona złotych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął dziś uchwałę w sprawie ogłoszenia III otwartego konkursu  ofert na wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji w 2022 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W najbliższych dniach rozpocznie się nabór ofert w ramach konkursu. Łączna kwota środków przeznaczona na realizację dwóch zadań to 511,5 tys. zł.

Zadanie 1. obejmuje prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. Łączna kwota środków przeznaczonych na zadanie to 300 tys. zł. Maksymalna kwota dofinansowania  jednego projektu nie może tu przekroczyć 40 tys. zł.

Z kolei zadanie 2. polega na organizowaniu lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. Na ten cel trafi 211,5 tys. zł. Maksymalna kwota dofinansowania  jednego projektu  nie może przekroczyć kwoty: 15 tys. zł.

Wkrótce na naszej stronie zostanie ogłoszony nabór ofert w ramach konkursu. Zachęcamy do śledzenia naszej strony i zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert.