Grzegorz Gałuszka i Grzegorz Orawiec

Spotkanie w ramach międzynarodowego projektu ENERSELVES

Partnerzy projektu ENERSELVES realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach programu Interreg Europe spotkali się 16-17 maja br. Forum organizowane przez Malta Inteligent Energy Management Agency MIEMA odbyło się w miejscowościach Valletta oraz Gozo na Malcie. Uczestniczyli w nim m.in. Grzegorz Gałuszka, przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.


Pierwszego dnia uczestnicy spotkania, w ramach dobrych praktyk, mieli okazję zapoznać się z rozwiązaniami w zakresie energooszczędnych obiektów na przykładzie budynków administracji publicznej w miejscowości Gozo. Tego samego dnia odbyło się również forum Komitetu Sterującego poruszające istotne kwestie związane z realizacją projektu ENERSELVES. Jednocześnie Maltańska Agencja Zarządzania Energią zaprezentowała system informatyczny zarządzający mikroinstalacjami. W trakcie drugiego dnia wizytacji partnerzy projektu odwiedzili budynek parlamentu znajdujący się w Valletcie jako przykład użycia energii geotermalnej w budynku publicznym w postaci systemu pomp ciepła.

W ramach projektu promowane są nowe rozwiązania lub ulepszanie już istniejących w celu wspierania procesów wdrażania efektywności energetycznej w budownictwie. Projekt ma na celu zaprojektowanie wytycznych dotyczących zmian w dokumentach strategicznych szczebla regionalnego, które przyczynią się do zwiększenia znaczenia energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych.
W ramach swojego zakresu działań Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprezentował zasady wydatkowania funduszy w ramach RPO 2014-2020 na sektor efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii w szczególności model tzw. „projektów parasolowych”, termomodernizacji obiektów oraz działania w zakresie szkolnictwa zawodowego dla tych sektorów.

Galeria zdjęć