Spotkanie w sprawie PO KL

Konferencja inaugurująca wdrażanie działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odbędzie się dziś w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Udział w niej weźmie marszałek Adam Jarubas.

Konferencja inaugurująca wdrażanie działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odbędzie się dziś w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Udział w niej weźmie marszałek Adam Jarubas. Początek – 10.00.
O programach rozwoju zasobów ludzkich wdrażane przez WUP w ramach okresu programowania 2004 – 2006 (ZPORR oraz SPO RZL) opowie Anna Lizis  – Zastępca Kierownika Wydziału Programów Rynku Pracy. Grzegorz Kowalski, koordynator Oddziału ds. Kontroli Projektów EFS przedstawi jakie nieprawidłowości stwierdzone zostały przez WUP podczas kontroli projektów współfinansowanych z EFS realizowanych w latach 2004 – 2007. Podczas konferencji będzie także mowa o zasadach sporządzania wniosku o dofinansowanie oraz o sposobach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL. Urząd Marszałkowski reprezentować będzie także Jadwiga Głowienka, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej.

Szczegółowy program konferencji