Spotkania Zarządu Województwa

Marszałek Adam Jarubas spotkał się z prezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosławem Wilczyńskim. Omówione zostały możliwości dofinansowania z funduszy unijnych inwestycji planowanych do realizacji przez miasto.