Grafika Programu Interreg Europa

Spotkanie wprowadzające do programów Interreg

28 września odbędzie się seminarium online wprowadzające do programów Interreg Europa, Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Środki unijne z trzech programów Interreg są dostępne dla wszystkich polskich województw, dla:

  1. władz centralnych,
  2. samorządów regionalnych,
  3. samorządów lokalnych,
  4. instytucji publicznych,
  5. organizacji pozarządowych,
  6. przedsiębiorców – tylko w Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa

 

W trakcie spotkania przedstawiona zostanie m.in. oferta programów oraz informacja na jakie dodatkowe wsparcie finansowe mogą liczyć polskie instytucje (dofinansowanie wkładu własnego oraz zaliczki dla ngo).

Rejestracja: https://www.ewt.gov.pl/strony/ogolnopolskie-spotkanie-online-na-temat-trzech-programow-interreg-formularz-rejestracyjny/

Program