Spotkanie wspierające dla kobiet

Zapraszamy na spotkania wspierające dla kobiet! W każdą ostatnią sobotę miesiąca zapraszamy MAMY adopcyjne, które przysposobiły dzieci w latach 2019-2022 do stworzenia grupy wzajemnego wsparcia. Wiemy, że oprócz radości w początkowym okresie macierzyństwa pojawiają się inne, czasami bardzo trudne emocje. Chcemy stworzyć przestrzeń do wzajemnej wymiany, dzielenia się przeżyciami, w której każda z Was będzie mogła poczuć się zrozumiana. Pierwsze spotkanie odbędzie się:
30 lipca 2022r. o godzinie 10.00
w siedzibie Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego
al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
Uprzejmie prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności:
Tel. 41/248 17 00 wew.706

 

Zaproszenie na spotkanie wspierające dla kobiet