Józef Oraczewski Przy Swojej Pracy Plastycznej

Spotkanie z Artystą i oprowadzanie kuratorskie

Zapraszamy do Muzeum Narodowego w Kielcach – dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w najbliższą niedzielę 14 stycznia na spotkanie z Józefem Krzysztofem Oraczewskim oraz Moniką Turczyńską w przestrzeni najnowszej wystawy czasowej muzeum, o godz. 12.00.

Poprzez serię obrazów i instalacji Józef Krzysztof Oraczewski stawia widza przed wyzwaniem ponownego rozważenia swoich wcześniejszych przekonań o rzeczywistości i odkrycia głębszych, często ukrytych znaczeń naszego istnienia. Wystawa, która ma na celu zgłębienie idei kolizji, zarówno dosłownych, jak i metaforycznych, ma właśnie prowadzić do odkrycia nowych perspektyw, rozbudzenia woli przezwyciężenia dualizmu i ograniczeń, realizacji marzeń i zrywania się do lotu po porażkach, które są nieodłączną częścią życia.

Dzięki wypracowanej latami przez Józefa Krzysztofa Oraczewskiego technice malarskiej, jego obrazy emanują trójwymiarowymi strukturami, które doskonale widać na ich powierzchni.

Prezentowane na wystawie dzieła w intencji ich autora, nie ograniczają się jedynie do roli wizualnej; posiadają one własną energię, wynikającą z różnorodnych zderzeń – relacji, ludzi, energii i światła.