Img 1965

Spotkanie z Komisją Europejską

8 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Przedstawiono szczegółowo stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli: Wolfgang Munch, dyrektor Wydziału ds. Polski w Komisji Europejskiej, Katarzyna Szumielewicz, Programme Manager, Anna Modzelewska, Programme Manager, Irena Sochacka i Przemysław Janiszewski, dyrektorzy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Dorota Szymkiewicz, dyrektor Biura Certyfikacji oraz dyrektorzy Departamentu Polityki Regionalnej Tomasz Janusz i Grzegorz Orawiec, który prowadził spotkanie. 

Na spotkaniu przedstawiono szczegółowo stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Omawiano w szczególności stan wypełnienia zasady n+3, wskaźniki z ram wykonania wraz z informacją o prognozowanych wartościach docelowych na 31.12.2018r., prognozę kontraktacji i certyfikacji na 31.12.2018r. i 1 kwartał 2019r. oraz aktualne i planowane nabory do końca br. i w 1 kwartale 2019r.

W drugiej części spotkania uczestniczyli przedstawiciele Głównego Urzędu Miar –  Andrzej Hantz, dyrektor Generalny Głównego Urzędu Miar, Paweł Sarek, dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi oraz Ewelina Aleksiuk, główny specjalista Głównego Urzędu Miar. Gośćmi spotkania byli również  Mieczysław Pastuszko, dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi z Urzędu Miasta Kielce oraz Adam Kozierkiewicz, Senior Officer Smart Development Division Ekspert Jaspers. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju reprezentował Piotr Machański.

Rozmowy dotyczyły głównie stanu zaawansowania planowanego do realizacji projektu Kompleksu Głównego Urzędu Miar. Przedstawiciele GUM szczegółowo omówili założenia projektowe, m.in. przebieg konkursu architektonicznego, harmonogram prac przygotowawczych oraz zasady współpracy z Politechniką Świętokrzyską. Spostrzeżenia dotyczące projektu przekazał także Ekspert Jaspers. Informację na temat charakterystyki swojej pracy przedstawił również Rzecznik Funduszy Europejskich. Zaprezentowane zostały też dziania informacyjno-promocyjne finansowane z pomocy technicznej RPOWŚ 2014-2020. Przedstawione zostały także informacje dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPOWŚ 2014-2020. Na spotkaniu poruszono również kwestię przygotowań do kolejnego okresu programowania 2021-2027, w szczególności rozmowy dotyczyły aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa, Regionalnej Strategii Innowacji, projektów kluczowych oraz systemu wsparcia przedsiębiorczości.

W ostatniej części odbyło się spotkanie z przedstawicielami środowiska funduszy pożyczkowych i poręczeniowych zaangażowanych we wdrażanie instrumentów finansowych w województwie świętokrzyskim. W tej części spotkania udział wzięli przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego, Lubelskiej Fundacji Rozwoju oraz Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości.

Galeria zdjęć

Lokalizacja