Marek Bogusławski

Spotkanie z przedsiębiorcami w Jędrzejowie o unijnych funduszach

O głównych filarach wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w nadchodzącej perspektywie rozmawiano ze świętokrzyskimi przedsiębiorcami podczas kolejnego z cyklu spotkań, które odbyło się dziś w Centrum Kultury w Jędrzejowie. W wydarzeniu pn. „Nowa perspektywa – nowe możliwości” wzięli udział wicemarszałek Marek Bogusławski, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Agnieszka Kubicka, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka.

Uczestnicy zapoznali się z projektami, które realizowane będą w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

– 𝐶ℎ𝑐𝑒𝑚𝑦 𝑧𝑎𝑐ℎ𝑒̨𝑐𝑖𝑐́ 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑑𝑎𝑤𝑐𝑜́𝑤, 𝑎𝑏𝑦 𝑘𝑜𝑟𝑧𝑦𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑧 𝑑𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑎𝑛́. 𝑍𝑎𝑙𝑒𝑧̇𝑦 𝑛𝑎𝑚, 𝑧̇𝑒𝑏𝑦 𝑠́𝑟𝑜𝑑𝑘𝑖 𝑢𝑛𝑖𝑗𝑛𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑎ł𝑦 𝑑𝑜 𝑠́𝑤𝑖𝑒̨𝑡𝑜𝑘𝑟𝑧𝑦𝑠𝑘𝑖𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑠𝑖𝑒̨𝑏𝑖𝑜𝑟𝑐𝑜́𝑤, 𝑐𝑜 𝑤 𝑑𝑢𝑧̇𝑒𝑗 𝑚𝑖𝑒𝑟𝑧𝑒 𝑝𝑟𝑧𝑒ł𝑜𝑧̇𝑦 𝑠𝑖𝑒̨ 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑧𝑤𝑜́𝑗 𝑓𝑖𝑟𝑚, 𝑎 𝑡𝑦𝑚 𝑠𝑎𝑚𝑦𝑚 𝑟𝑜𝑧𝑤𝑜́𝑗 𝑛𝑎𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑙𝑜𝑘𝑎𝑙𝑛𝑒𝑗 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑘𝑖 – mówiła na wstępie wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Agnieszka Kubicka.

Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Bogusławski zapraszał do kontaktu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, gdzie pracodawcy uzyskają informacje na temat programów finansowanych z Funduszy Europejskich i możliwościach wsparcia dla osób pracujących.  Dzisiejsze spotkanie zostało zorganizowane dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania Ziemia Jędrzejowska – Gryf z Jędrzejowa.

Kolejne spotkanie odbędzie się w godzinach 10.00 – 12.00, 24 listopada – Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedzianej Górze.

W 2023 roku ruszą pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Fundusze dla Świętokrzyskiego” 2021 – 2027. Program łączy tzw. działania „twarde”, polegające m.in. na rozwoju procesów inwestycyjnych i technologicznych ze wsparciem „miękkim” na gruncie programów społecznych i rynku pracy.

 

Galeria zdjęć