Renata Janik, Andrzej Bętkowski, Jacek Sułek

Spotkanie zespołu do spraw wsparcia świętokrzyskiej gospodarki

O trudnej sytuacji gospodarczej świętokrzyskich firm wywołanej pandemią oraz możliwościach wsparcia regionalnych przedsiębiorców rozmawiano 23 lipca na drugim posiedzeniu zespołu do spraw wsparcia świętokrzyskiej gospodarki w ramach tarczy antykryzysowej “OCHRONA. ODBUDOWA. ROZWÓJ MPŚ” w okresie pandemii wirusa SARS-Cov2. W formie wideokonferencji z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu rozmawiali: marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Jacek Sułek.

– Spotykamy się raz na jakiś czas, aby omówić sytuację związaną z kryzysem gospodarczym i trudną sytuację przedsiębiorców wynikającą z pandemii. Niebawem rozpoczynamy nabór wniosków na dotacje obrotowe, które cieszą się największym zainteresowaniem przedsiębiorców. I dziś przekazaliśmy członkom zespołu informacje o warunkach aplikacji z prośbą, aby żeby swoim przedsiębiorą takie wiadomości rozdysponowali – mówił Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Nabór dla przedsiębiorców na finansowanie kapitału obrotowego rozpocznie się 28 lipca o godzinie 9.00. –  więcej informacji

Przypomnijmy, że powołany zespół ma wypracować propozycje rozwiązań, służące zapobieganiu w województwie świętokrzyskim negatywnym skutkom gospodarczym pandemii wirusa SARS-Cov2, diagnozować potrzeby i monitorować działania związane ze wsparciem świętokrzyskich firm w czasie kryzysu gospodarczego, który jest skutkiem rozprzestrzeniania się wirusa. Kolejnym zadaniem zespołu jest współdziałanie w celu opracowania i funkcjonowania narzędzi do skutecznego informowania przedsiębiorców o dostępnych instrumentach wsparcia oraz
stała współpraca przy prowadzeniu działań informacyjnych, dotyczących oferowanych rozwiązań, służących zapobieganiu negatywnym skutkom gospodarczym pandemii.

Galeria zdjęć