Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałkowie Renata Janik oraz Marek Bogusławski

Blisko 11 mln zł z UE na nowe oświetlenie, rewitalizację i termomodernizację świętokrzyskich gmin

Marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski podpisali umowy z przedstawicielami samorządów i ochotniczych straży pożarnych na dofinansowanie projektów, zgłoszonych do wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dzięki przyznanej pomocy finansowej w wysokości łącznie blisko 11 mln zł uda się przeprowadzić prace, związane z ociepleniem budynków użyteczności publicznej w Szydłowie, Ożarowie, powiecie ostrowieckim oraz w remizach strażackich w Krzczonowicach i Wiązownicy Dużej. Sitkówka-Nowiny będzie poddana rewitalizacji, w gminie pojawi się również nowe, energooszczędne oświetlenie.

– Dzisiaj podpisujemy preumowy i umowy na projekty związane z pracami termomodernizacyjnymi, rewitalizacyjnymi oraz oszczędnym gospodarowaniem energią elektryczną, która wynika z modernizacji oświetlenia ulicznego – wyjaśnił marszałek Andrzej Bętkowski. – To są programy bardzo wartościowe, zakładające zarówno oszczędności w wydatkowaniu publicznych pieniędzy poprzez obniżenie rachunków za ogrzewanie czy oświetlenie ulic w świętokrzyskich gminach, jak i stawiające na poprawienie stanu naszego środowiska naturalnego. Udało się także wygospodarować pieniądze na to, by wypiękniała Sitkówka-Nowiny – dodał marszałek.

– Gratuluję dobrych, prawidłowo skonstruowanych i przemyślanych wniosków o uzyskanie dofinansowania – powiedziała wicemarszałek Renata Janik. – Cieszę się, że państwa małe ojczyzny zmieniają się, pięknieją, stają się bardziej nowoczesnymi i bezpiecznymi miejscami – podkreśliła wicemarszałek. Jak zauważył wicemarszałek Marek Bogusławski, przyznane fundusze z Unii Europejskiej pozwolą na poprawienie wizerunku gmin oraz poprawę komfortu życia mieszkańców oraz – w przypadku strażnic – warunków pracy świętokrzyskich służb pożarniczych.

Blisko 4 mln zł otrzymała gmina Sitkówka-Nowiny na projekt rewitalizacyjny. W wyniku jego realizacji rozbudowany będzie budynek Gminnego Ośrodka Kultury „Perła”, tu też utworzona zostanie Izba Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Nowinach powstanie skwer, zmodernizowany będzie plac handlowy, wprowadzony zostanie monitoring. Zaplanowano też budowę instalacji świetlnej przeszkodowej i odgromowej na kominach na terenach inwestycyjnych. Sitkówka otrzymała również 1,1 mln zł na modernizację oświetlenia ulicznego. Wymienionych zostanie ponad 500 lamp na nowoczesne oprawy, zmodernizowane będą szafy sterowania oświetleniem w Słowiku, Szewcach, Zagrodach, Trzciankach i Sitkówce. Dzięki nowoczesnemu oświetleniu gmina rocznie powinna zaoszczędzić blisko 200 MWh energii elektrycznej.

Termomodernizację budynków użyteczności publicznej  zaplanowano w miejscowości Małachów Kolonia 2 na terenie powiatu ostrowieckiego. Ocieplone będą placówka opiekuńczo-wychowawcza i budynek mieszkalny, dofinansowanie projektu wyniosło ponad 1,3 mln zł. Podobną kwotą dofinansowania z UE zostanie wsparty samorząd Szydłowa, który zawnioskował o pieniądze na ocieplenie szkoły podstawowej w Szydłowie, zlokalizowanej przy ul. Szkolnej. Prace obejmować będą docieplenie stropodachu i ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia na LED, przebudowę systemów centralnego ogrzewania, a także montaż instalacji wykorzystującej powietrzną pompę ciepła. Pieniądze – niemal 2,5 mln zł – na termomodernizację przyznano także Spółdzielni Mieszkaniowej “Wzgórze” z Ożarowa, prace dotyczyć będą 12 budynków. W ramach projektu wykonane zostanie m. in. docieplenie ścian zewnętrznych, docieplanie stropodachu, wymiana okien (klatki schodowej i piwnic) i drzwi zewnętrznych, montaż nawiewników okiennych, a także modernizacja systemu centralnego ogrzewania.

Dofinansowanie na termomodernizację otrzymali także druhowie-ochotnicy z jednostek OSP w Wiązownicy Dużej i Krzczonowicach. Wiązowniccy strażacy na modernizację ogrzewania, oświetlenia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej otrzymali 305 tysięcy zł. Ochotnicy z podstaszowskich Krzczonowic dzięki pomocy finansowej w wysokości około 160 tysięcy zł będą mieli w swojej remizie nową instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody, ocieplone ściany, nowe szczelne drzwi, zainstalowane zostaną też energooszczędne lampy i system fotowoltaiczny.

Galeria zdjęć