Konferencja W Sparwie Dotacji Obrotowych Dla Przedsiębiorcó

Dotacje dla świętokrzyskich mikro i małych przedsiębiorstw

40 mln zł – taka kwota unijnego wsparcia powędruje do świętokrzyskich mikro i małych przedsiębiorstw, które odnotowały spadek obrotów lub utraciły płynność finansową na skutek kryzysu ekonomicznego spowodowanego pandemią koronawirusa. Nabór na dotacje obrotowe rusza 28 lipca. O tym w jaki sposób firm mogą starać się o datacje mówili podczas konferencji prasowej marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek.

Skutki pandemii COVID-19 mają konsekwencje nie tylko zdrowotne, lecz także gospodarcze. W czasie ograniczonej działalności wiele firm zmaga się z problemem utraty płynności finansowej. To właśnie do nich skierowany jest nowy instrument wsparcia w ramach Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego Ochrona. Odbudowa. Rozwój finansowany z Funduszy Europejskich – dotacje obrotowe. Mogą się o nie starać mikro i małe przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą z terenu województwa świętokrzyskiego.

– Nabór wniosków rusza we wtorek, 28 lipca o godz. 9.00. Wnioski składane będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: https://obrotowe.rpo-swietokrzyskie.pl Procedury naboru zostały znacznie uproszczone, po to, by pieniądze jak najszybciej trafiły do firm i aby były szybkim zastrzykiem finansowym przy minimalnych obciążeniach formalno-prawnych – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Wsparcie skierowane jest do firm, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji na dzień 31 grudnia 2019 r., ale po tym dniu znalazły się w trudnej sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej z powodu pandemii COVID-19 i odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie wybranych dwóch kolejnych miesięcy w 2020 r., począwszy od 1 marca do 30 czerwca 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedzającego spadek lub w porównaniu do analogicznych dwóch kolejnych miesięcy ubiegłego roku.

– W ramach całego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 środki zaplanowane na dotacje obrotowe wyniosą ogółem 40 mln zł. Wysokość dotacji na jedną firmę wyniesie od 23 535,33 zł do 164 747, 31 zł i zależna będzie od wielkości zatrudnienia na 1 lipca 2020 r. w przeliczeniu na pełne etaty. Ten zastrzyk finansowy ma chronić miejsca pracy i dać firmom szansę na przetrwanie na rynku w tych niełatwych czasach – powiedziała wicemarszałek Renata Janik. – W imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zachęcamy do składania wniosków. Wnioski są bardzo proste, każdy przedsiębiorca sam będzie w stanie je wypełnić. Dodatkowo Departament Inwestycji i Rozwoju przygotuje filmik z instrukcją, który zamieszczony zostanie na portalach społecznościowych – dodała wicemarszałek.

– Założenie jest takie, by zaspokoić pilne potrzeby przedsiębiorców w zakresie płynności i przezwyciężania trudności finansowych, które spowodowała pandemia. Dotacje obrotowe będzie można przeznaczyć na zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstwa w okresie trzech miesięcy począwszy od 1 sierpnia do 31 października 2020 r., m.in. na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności – dodał dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek.

Firmy, które skorzystają z dotacji, mają obowiązek utrzymania działalności przez okres co najmniej trzech miesięcy kalendarzowych, czyli do 31 października 2020 r. Warto podkreślić, że pula środków pochodzących z Funduszy Europejskich przeznaczona na działania w ramach Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego wzrosła już do 340 mln zł. Największa kwota została przeznaczona na pożyczki inwestycyjno-obrotowe, na początku lipca uruchomiono pożyczki płynnościowe w kwocie do 3 mln zł, które udzielane są na preferencyjnych warunkach.

W ciągu zaledwie kilku dni do pośredników finansowych wpłynęło blisko 170 wniosków na prawie 80 mln zł. Również na początku lipca Zarząd Województwa podjął decyzję o wsparciu blisko 200 firm z regionu świętokrzyskiego w formie voucherów na specjalistyczne usługi doradcze, dzięki którym otrzymają specjalistyczną pomoc w tych trudnych dla nich czasach.

Ogłoszenie naboru w trybie nadzwyczajnym dla przedsiębiorców na finansowanie kapitału obrotowego

 

 

 

Galeria zdjęć