podpisanie umów dot. wsparcia dzieci w pieczy zastępczej

Wsparcie dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Samorząd województwa świętokrzyskiego otrzymał ponad 130 tysięcy złotych dofinansowania na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19. Umowy w tym zakresie podpisali, z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem, marszałek Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik.

Otrzymane dofinansowanie, w wysokości 132,5 tysiąca złotych, zostanie przeznaczone na zakup trzydziestu komputerów, pięciu zestawów sprzętu audiowizualnego oraz środków ochrony dla trzydziestu podopiecznych Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej, prowadzonej przez powiat kazimierski na zlecenie samorządu województwa.

Ośrodek jest całodobową placówką dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat, które ze względu na stan zdrowia nie mogą być umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Łącznie na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19 świętokrzyskie powiaty otrzymały ponad 4 miliony 200 tysięcy złotych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach którego 84,28% dofinansowania pochodzi ze środków Unii Europejskiej, 15,72% z budżetu państwa.

W spotkaniu, podczas którego zostały podpisane umowy z przedstawicielami starostw powiatowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, uczestniczyli senator Krzysztof Słoń oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

 

Galeria zdjęć