Budynek Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Przy Ulicy Artwińskiego W Kielcach Widziany Od Strony Głównego Wejścia

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji wraz z informacją o wynikach konsultacji społecznych

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji wraz z informacją o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach.

Uchwała nr 7400-23 z dn. 12.07.23 r.

Uzasadnienie Uchwały Nr 7400-23 z dn. 12.07.23 r.

Zał. nr 1 do Uchwały Nr 7400-23 z dn. 12.07.23 r.

Zał. nr 2 Projekt uchwały ŚCO-EF2-Projekt