Baner Konferencji

SPRINTEM DO INNOWACJI

Pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „CENWIS Design Sprint – innowacyjna usługa technologiczno-gospodarcza Politechniki Świętokrzyskiej”. Wydarzenie zaplanowano na wtorek 16.01.2024 na Politechnice Świętokrzyskiej (Budynek D – Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki) w godzinach 9:30–15:00. Tematem konferencji SPRINTEM DO INNOWACJI jest podsumowanie projektu „CENWIS Design Sprint – innowacyjna usługa technologiczno-gospodarcza Politechniki Świętokrzyskiej”, który Uczelnia zrealizowała ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa”.

Projekt był skierowany do przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego, których działalność wpisywała się w inteligentne specjalizacje województwa świętokrzyskiego:

  • zasobooszczędne budownictwo,
  • przemysł metalowo-odlewniczy,
  • zrównoważony rozwój energetyczny,
  • technologie informacyjno-komunikacyjne,
  • nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze.

W przedsięwzięciu wzięło udział 20 firm z regionu. Nawiązały one współpracę z kierownikami laboratoriów Centrum Naukowo-Wdrożeniowego CENWIS Politechniki Świętokrzyskiej. Przedstawiciele nauki i biznesu pracowali nad nowymi produktami i usługami w ramach pięciodniowych warsztatów zgodnie z innowacyjną formułą Design Sprint. Nad działaniami poszczególnych zespołów czuwali moderatorzy ze Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Podczas konferencji SPRINTEM DO INNOWACJI wystąpią Jego Magnificencja Rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba, Jacek Sułek – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, dr hab. inż. Przemysław Buczyński prof. PŚk – Dyrektor Centrum Naukowo-Wdrożeniowego CENWIS oraz dr hab. inż. Paweł Łaski prof. PŚk – Prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Ponadto głos zabiorą eksperci z Politechniki Świętokrzyskiej, a także przedstawiciele świętokrzyskich firm oraz instytucji otoczenia biznesu.

Prelegenci przedstawią efekty projektu CENWIS Design Sprint i opowiedzą o przeprowadzonych pracach rozwojowych. Nie zabraknie również takich zagadnień, jak:

  • wsparcie na działalność badawczo-rozwojową w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027
  • instrumenty wsparcia i finansowania projektów rozwojowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego
  • innowacyjna usługa doradcy gospodarczego.

W programie przewidziano również zwiedzanie 14 laboratoriów Centrum Naukowo-Wdrożeniowego CENWIS.

Program Konferencji CENWIS Design Sprint

Więcej informacji na ten temat można przeczytać na stronie internetowej CENWIS – Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Politechniki Świętokrzyskiej