Przekazanie Umowy Dla Gminy Bieliny

Sprzęt komputerowy trafi do uczniów z Ukrainy

8 umów z przedstawicielami samorządów z województwa świętokrzyskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów/uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy podpisali dzisiaj marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik. Łączna kwota środków unijnych dla wszystkich projektów to ponad 1, 2 miliona złotych.

18 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków do Działania 13.2 Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Nabór trwał od 1 do 16 lutego, a kwota przeznaczona na konkurs wynosiła 6 mln 91 tys. zł. Konkurs skierowany był do jednostek samorządu terytorialnego oraz organów prowadzących szkoły. W jego ramach o wsparcie mogły starać się te podmioty, które udokumentowały, że w prowadzonych przez nie placówkach oświatowych uczy się co najmniej pięciu uczniów z Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi.

Jak informuje marszałek Andrzej Bętkowski – W ramach naboru wpłynęło 13 projektów na łączną wartość 2 mln 308 tys. zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 1 mln 957 tys. zł. Wszystkie złożone projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz ocenę spełnienia kryteriów wyboru, natomiast 4 projekty złożone przez gminy Górno, Piekoszów, Chęciny oraz powiat skarżyski nie uzyskały wymaganych co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów, a jeden z beneficjentów zrezygnował z realizacji projektu.

Ostatecznie dofinansowanie otrzymało 8 projektów (7 gmin i powiat). Łączna wartość projektów to 1 487 933,82 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE  1 264 743,7 zł.

 – Z zakupionego w ramach konkursu sprzętu, m.in.: komputerów, laptopów, tablic multimedialnych oraz drukarek skorzysta 572 uczniów/uchodźców z Ukrainy, pobierających naukę w 33 placówkach oświatowych. Warto dodać, że beneficjenci konkursu będą zobowiązani, po zakończeniu wojny w Ukrainie, do przeznaczenia komputerów na potrzeby społeczne – mówi wicemarszałek Renata Janik.

Dofinansowanie otrzymali:

  1. Miedziana Góra – wartość całkowita 74 tys. zł, dofinansowanie z UE 62 900 zł.
  2. Kielce – wartość całkowita 647 109,51 zł, dofinansowanie z UE 550 043,08 zł.
  3. Morawica – wartość całkowita 140 510,50 zł, dofinansowanie z UE 119 433,92 zł.
  4. Ostrowiec Świętokrzyski – wartość całkowita 224 900,00 zł, dofinansowanie z UE 191 165,00 zł.
  5. Masłów – wartość całkowita 74 891,81 zł, dofinansowanie z UE 63 658,03 zł.
  6. Starachowice – wartość całkowita 67 408,86 zł, dofinansowanie z UE 57 297,50 zł.
  7. Bieliny – wartość całkowita 59 113,14 zł, dofinansowanie z UE 50 246,17 zł.
  8. Powiat kielecki – wartość całkowita 200 tys. zł, dofinansowanie z UE 170 tys. zł.