Stanowisko nr 12/2018 w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa w Polsce oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji konkurencyjności polskiego sektora metalurgicznego