Stanowisko nr 13/2018 – Rekomendacje w sprawie udziału instytucji rynku pracy w systemie edukacji