42125590 730253120650750 4951139029249687552 N

Starachowice z dużym dofinansowaniem z RPO WŚ

Nowe ścieżki rowerowe oraz mikrostacje odnawialnych źródeł energii powstaną w Starachowicach dzięki dofinansowaniu, na które umowę podpisała dziś w tym mieście Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Do Starachowic trafi łącznie prawie 7,3 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach projektu “Starachowice przyjazne środowisku – budowa ścieżek rowerowych”, nastąpi poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej oraz ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery poprzez utworzenie spójnego systemu ciągów pieszo-rowerowych oraz ścieżek rowerowych o łącznej dł. 10,1 km. Powstanie również system wypożyczania rowerów w Starachowicach, a w jego ramach 11 stacji wyposażonych w 110 rowerów miejskich (90 szt. rowerów standardowych, 10 szt. rowerów familijnych cargo oraz 10 szt. rowerów napędzanych silnikiem elektrycznych), 165 szt. stojaków z elektrozamkami (po 15 szt. na każdej stacji), 11 terminali pozwalających na rejestrację w systemie, wypożyczenie oraz zwrot rowerów, stację ładującą do rowerów elektrycznych a także punkty samoobsługi serwisowej. Projektowane ciągi będą posiadały niezbędne oznakowanie pionowe i poziome oraz tam gdzie to możliwe, usytuowane będą tak aby odseparować ruch rowerowy od ruchu pojazdów i ruchu pieszych. Całkowita wartość projektu wyniesie 5,453 mln złotych, a dofinansowanie unijne to 4,878 mln złotych.

Drugi projekt nosi nazwę “Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice”. Jego koszt to 4 368 575,25 zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 2 388 718,62 zł. Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż nowych elementów instalacji fotowoltaicznej, paneli słonecznych i powietrznych pomp ciepła. Instalacje będą montowane na dachach budynków mieszkalnych. Jeśli powierzchnia dachu uniemożliwia montaż instalacji to zlokalizowane będą na gruncie lub innym budynku w najbliższym otoczeniu np. garażu czy budynku gospodarczym. Wyprodukowana energia będzie wykorzystywana w budynkach mieszkalnych.

Galeria zdjęć

Lokalizacja